V Diakonii ČCE myslíme na ty, kdo žijí dlouhodobě v tíživé sociální situaci a nyní se vlivem koronavirové pandemie potýkají s obtížnými existenčními problémy. Veřejná sbírka, kterou vyhlášená Diakonií ČCE, pomáhá lidem, které zasáhla koronavirová pandemie a bezpečnostní opatření přijatá vládou ČR.  


Pro koho je pomoc nejčastěji určena?

  • rodiče samoživitelé
  • rodiny, které se ocitly ve finanční nouzi
  • lidé, kteří přišli o zaměstnání nebo se jim výrazně snížily příjmy
  • lidé s nízkými příjmy
  • senioři v tíživé životní situaci a osoby se zdravotním postižením 

 
Jak o pomoc požádat?

Kontaktujte naše poradny:

Poradna v Plzni, Rokycanech a Klatovech - Diakonie Západ

Poradna v Čáslavi, Kolíně, Benešově a Voticích - Diakonie Střední Čechy

Poradna v Jaroměři - Diakonie Milíčův dům

Poradna v Mostě a Litvínově - Diakonie Most


Pracovník občanské poradny s vámi probere detailně vaši situaci a poradí vám, jak využít veškerou dostupnou pomoc (např. sociální dávky, potravinová pomoc, podání žádosti o odklad exekuce). V případě nutnosti okamžité finanční pomoci s vámi vyplní s vámi žádost o finanční pomoc ze sbírky Diakonie ČCE.  Finanční pomoc je určena na zajištění základních životních potřeb žadatele (nájem, potraviny, léky).  
 

Je podpora nějak omezena?


Pokud je jste v insolvenci, potřebujme předložit souhlas insolvenčního správce s podáním žádosti o finanční pomoc na konkrétní účel. V případě, jste v exekuci, budeme hledat možnou formu pomoci na zajištění základních životních potřeb (např. potravinová pomoc), pokud vyčerpáme jiné možnosti.   


Do kdy lze o pomoc požádat?


Žádosti o finanční pomoc lze podávat do 30. 6. 2020 nebo do vyčerpání prostředků veřejné sbírky. Žádosti posuzujeme průběžně.