Online školení dobrovolníků

Děkujeme, že se chcete zapojit. Prosíme, prostudujte si všechny tyto informace.

ONLINE ŠKOLENÍ PRO DOBROVOLNÍKY

Každý dobrovolník musí před samotnou dobrovolnickou činností projít zaškolením. Prosíme, prostudujte si všechny informace na této stránce ještě předtím, než vyrazíte na smluvené koordinační místo. Na osobní schůzce s místním koordinátorem podepíšete dobrovolnickou smlouvu, čestné prohlášení o zdravotním stavu a bezúhonnosti a potvrzení o proškolení.

 

Obsah:

Co je COVID-19 a jak se šíří?
Bezpečnostní opatření při výkonu dobrovolnické služby
Chování během pohybu ve venkovních prostorách a během nákupu
Další informace

 

Co je COVID-19 a jak se šíří?

Onemocnění způsobené koronavirem, které nese oficiální název COVID-19, zasahuje sliznice dýchacích cest.

 

Typická je zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy a únava. Může se však projevit i slabšími příznaky podobnými běžné slabší viróze. Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí se inkubační doba pohybuje mezi dvěma a čtrnácti dny, některé případy nicméně ukázaly, že tato doba může být delší.

Pouze u čtyř až pěti procent nakažených se objevily vážné zdravotní potíže a jen dvě procenta lidí bohužel přišla o život. Téměř všichni byli pokročilého věku a už měli podlomené zdraví, trpěli například rakovinou nebo vážnými chronickými chorobami. Proto je nutné chránit před nákazou zejména seniory, osoby s oslabenou imunitou a chronicky nemocné.

Nemoc se šíří poměrně snadno a rychle – nejčastěji kapénkami, tedy vzduchem například při mluvení, kašli nebo kýchání. Při kýchání a kašlání je nutné řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv dlaní, protože kapénky se pak mohou dotekem přenést dál. Důležité je také nosit roušku.

Druhým nejčastějším způsobem nákazy je dotek povrchů kontaminovaných kapénkami. Proto je důležitá hygiena rukou – důkladně si co nejčastěji umýt ruce mýdlem po dobu alespoň 20 vteřin. Také je důležité myslet na to, abychom se nedotýkali při pobytu ve veřejném prostoru obličeje – tak se může virová nákaza přenést na sliznice očí, úst nebo nosu. 

Přenos je podle epidemiologů poměrně efektivní na podstatně menší vzdálenost, zhruba do 1,6 metru. Proto je potřeba udržovat si od ostatních lidí odstup alespoň 2 metry, aby se riziko nákazy co nejvíce zmenšilo.[1]

 

Bezpečnostní opatření při výkonu dobrovolnické služby

Během (a nejen během) výkonu dobrovolnické činnosti je potřeba dodržovat přísná bezpečnostní opatření, aby se zamezilo nákaze. Bezpečnostní opatření jsou velmi důležitá a mají za úkol chránit dobrovolníky a příjemce pomoci. Dbejte tedy na to, abyste dodržovali veškerá nařízení vydaná Vládou ČR, veškerých pokynů jednotek integrovaného záchranného systému, se kterými eventuelně přijdete do kontaktu (policie, zdravotní záchranná služba, hasiči), dalších oprávněných orgánů státní správy a samosprávy.  

Dobrovolník se zavazuje správně používat ochranné pomůcky, kterými jsou rouška (ústenka) a pokud jsou k dispozici, pak i rukavice. Před, během i po výkonu dobrovolnické služby je také nutné si důkladně mýt ruce (popřípadě použít dezinfekční gel), aby se riziko přenosu infekce snížilo na naprosté minimum. Také dbejte na to, abyste se nedotýkali rukama obličeje.

Pro výkon dobrovolnické služby vás vybavíme rouškou (bavlněnou). Vzhledem k nedostatku veškerých dalších ochranných prostředků oceníme, pokud budete mít roušky i své vlastní a budete ochotni je použít.

Správné mytí rukou

I správné mytí rukou má svá pevná pravidla:

 • Namočte si ruce pod teplou, čistou tekoucí vodou.
 • Aplikujte malé množství mýdla.
 • Třete dlaně o sebe (mimo proud vody)
 • Prostřete prsty a mezery mezi nimi.
 • Protřete nehty proti dlaním.
 • Protřete vnější stranu dlaní
 • Opláchněte čistou tekoucí vodou.
 • Osušte ruce čistým ručníkem nebo papírovým ručníkem.

 

Ochrana úst a nosu

 • Při pobytu ve veřejném prostoru by měli všichni používat ochranu úst a nosu. Přestože rouška virus na 100 % nezastaví, omezí šíření kapének s virem. Ústenka či rouška by se měla ideálně často měnit, ideálně alespoň každou hodinu, zejména pokud se pohybujete mezi větším množstvím lidí. Vyměnit by se měla i v okamžiku navlhnutí. Před manipulací s rouškami je vhodné mít vždy vydezinfikované ruce a snažit se dotýkat pouze okrajů roušky, co nejméně sahat na střed a přední části ústenky. Nezapomeňte, že roušky by měly být uchovány na místě, které předtím vydezinfikujete.
 • Nejúčinnější ochranu poskytují respirátory, které ale nejsou ve většině případů k dispozici.
 • Další možností jsou jednorázové roušky (ústenky), které se po použití vyhodí. Jednorázové ústní roušky – chirurgické ústenky lze použít k jednorázovému účelu, např. na cestu veřejnou dopravou, na nákup nebo pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Použitou roušku lze vyhodit do směsného odpadu, případně spálit. Po tomto úkonu je nutné umýt si důkladně ruce.
 • Jak se to má dělat správně uvidíte v následujícím videu:

 

 • Nejvíce používané jsou roušky na více použití, ať už jsou kupované či podomácku vyrobené. Je vhodné jich mít více, aby se daly průběžně střídat. Roušky by měly být nejlépe z čisté bavlny, aby se daly vyvařit. Takovéto roušky lze po použití vyprat/vyvařit a po usušení použít znovu. I tady ale platí zásady pro správně nasazení a sundání (jak lze vidět na videu). Roušku nasazujeme tak, že její okraje přitiskneme na obličej a po dobu nošení se jí nedotýkáme. Sundáváme ji za tkanice a poté si umyjeme ruce.
  • Po použití je třeba roušku sterilizovat. Vyvařit v hrnci s pokličkou, stačí 5 minut a nechat v hrnci do vychladnutí – tento postup prodlužuje působení vysoké teploty a je prevencí opaření a popálení. Poté vyždímat, usušit a vyžehlit – nejlépe napařovací žehličkou na nejvyšší teplotu s použitím napařovací funkce.
   Uchovávat ji lze např. v plastové krabici, omyvatelné a uzavíratelné víkem.
  • V zařízeních s velkou spotřebou látkových roušek je nejvhodnější praní samostatně v automatické pračce na maximální teplotu (program bavlna, 95°) s použitím pracího prostředku. Sušení v sušičce je výhodou. Další postup je shodný – žehlení na maximální teplotu napařovací žehličkou a uložení v omyvatelné krabici.[2]

Rukavice

 • Není v našich kapacitách zajistit rukavice pro všechny dobrovolníky. Pokud máte svoje, tak je můžete samozřejmě využít.
 • Pokud rukavice nemáte, nezapomínejte na již zmiňované mytí rukou. A do obličeje si nesahejte ani v rukavicích.
 • Jak správně zacházet s rukavicemi se dozvíte z následujícího videa:

 

 

 

Chování během pohybu ve venkovních prostorách a během nákupu

Nákup

 • Zdržujte se v obchodě po co nejkratší dobu.
 • Stejně jako všude jinde i v obchodech za karantény platí pravidlo, že je nutné na obličeji nosit ochranné roušky.
 • V obchodech se snažte, aby mezi vámi a ostatními lidmi byly rozestupy alespoň dva metry. Např. ve frontě na pokladnách si udržujte odstup od těch, kteří platí před vámi apod.
 • Kupujte pouze balené pečivo.
 • Vybírejte především očima a dotýkejte se zboží a ostatních věcí co nejméně.

Během pohybu venku

 • Snažte se držet si odstup od ostatních lidí na ulici.
 • Roušku je podle nařízení vlády nutné mít na obličeji i při pohybu ve venkovních prostorách.
 • V ideálním případě je nejlepší dojít na nákup nebo jinou pochůzku pěšky. Pokud chcete použít vlastní automobil, můžete tak učinit na vlastní náklady a nebezpečí (Diakonie ČCE nemá možnost vám přepravu zajistit).
 • Vyhýbejte se místům s vysokou koncentrací dalších lidí.

 

Chcete se dozvědět víc?


[1] https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/koronavirus-cina-priznaky-lecba-mapa-wu-chan-vakcina-umrtnost-italie-prevence_2002280600_eku

[2] https://www.fnbrno.cz/rousky-jednorazove-i-ty-svepomoci-usite-pro-verejnost/t6804