Jak Probíhá registrace dobrovolníků

Kdo se může stát dobrovolníkem?

  • člověk od 18 do 60 let, který je ochoten věnovat svůj čas dobrovolnické činnosti
  • zdravý člověk bez příznaků respiračního onemocnění, který se může pohybovat ve vybrané lokalitě
  • člověk, který nebyl v uplynulých 14 dnech v kontaktu s osobou nakaženou Covid-19 a nemá nařízenou karanténu
  • člověk s čistým trestním rejstříkem – dokládá se podpisem čestného prohlášení

Jak to probíhá?

dobrovolnici_proces

Registrovat se můžete zde

Po registraci vám místní koordinátor zatelefonuje a domluví si s vámi individuální schůzku.

Před schůzkou si prostudujte školení ochrany zdraví pro dobrovolníky. Na schůzku si vezměte svůj občanský průkaz (údaje potřebujeme pro pojištění zodpovědnosti, které vám zřídíme).

Abychom se nevystavili riziku nákazy, přijďte prosím v roušce nebo si zakryjte nos a ústa šátkem.

 

S místním koordinátorem podepíšete

  • dobrovolnickou smlouvu
  • prohlášení o zdravotní způsobilosti a trestní bezúhonnosti
  • potvrzení o absolvování školení o bezpečnosti ochrany zdraví

Místní koordinátor vám předá

  • manuál pro dobrovolníky
  • roušku, pokud nemáte vlastní nebo potřebujete náhradní
  • kartičku dobrovolníka Diakonie ČCE

Registrovat se můžete zde

Komu a jak dobrovolníci pomáhají

V době vyhlášení nouzového stavu v celé České republice v souvislosti se šířením koronavirové nákazy je pro nás důležité postarat se o nejohroženější skupiny obyvatel, kterými beze sporu jsou senioři, případně další sociálně potřební, kteří v době trvání nouzového stavu nemají možnost obstarat si běžné životní potřeby.

Naši dobrovolníci budou obstarávat nezbytné obchůzky, hlavně nákupy, za ty, kteří sami nemohou z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem vycházet z domu nebo bytu.

Jedná se tedy zejména o osaměle žijící seniory a osoby s oslabenou imunitou, kteří nemohou k zajištění nákupu (potravin, léků) využít jinou možnost. Nemají přirozenou sociální síť (rodinu, vazby v sousedství, přátele), nemohou si objednat potřebné zboží on-line, nebo nemají možnost zajistit si donášku přes pečovatelskou službu

Registrovat se můžete zde

Veřejná sbírka na pomoc lidem zasaženým epidemií: číslo účtu 2100 6914 26 / 2010