Pomoc lidem v nouzi a seniorům

Diakonie se zapojila do pomoci lidem, které zasáhla pandemie koronaviru

Dopisy pro radost

Děkujeme všem 350 pisatelům, kteří se zapojili do naší iniciativy pro seniory „Dopisy pro radost“

Přečtu si víc

Už více než 30 let pomáháme dětem, dospělým i seniorům.

Patříme k nejvýznamnějším poskytovatelům sociálních služeb v ČR.

V současné situaci koronavirové pandemie hledáme cesty jak povzbudit seniory v izolaci, pomáháme rodinám ve finanční nouzi a koordinujeme dobrovolníky.

Jsme s vámi. I v těchto časech.

 

Diakonie

 

sbírka pro lidi v nouzi

 

Tereza měla život dost složitý i před nástupem koronavirové epidemie.

Jako svobodná maminka pečuje o dvě nezletilé děti, je zadlužená a stále čeká na vyřízení invalidního důchodu. Přivydělává si brigádním vyučováním češtiny pro cizince, což může dělat i online. Kvůli vyhlášení karantény ale nemohla nastoupit od dubna do nového zaměstnání, které jí mělo pomoci dorovnat věčně napjatý rodinný rozpočet. Než se situace v naší zemi zase vrátí do normálu, bude pro paní Terezu vaše pomoc zásadní.

matka s dítětem

V Diakonii nyní myslíme i na lidi žijící v chudobě a dlouhodobě tíživé sociální situaci, neúplné rodiny, lidi s postižením či lidi pečující o své blízké.

Otevřeli jsme veřejnou sbírku na pomoc těm, kteří dlouhodobě žijí s napjatým rozpočtem a nyní se vlivem ztráty příjmů dostali do velmi svízelné situace.

 

Diakonie

 

dopisy pro radost

Domovy pro seniory se na jaře musely uzavřít do nedobrovolné izolace. Na jejich obyvatele dopadlo tvrdě sociální odloučení, které jsme se s Vaší pomocí pokoušeli překonat. Přes 350 z vás se zapojilo do iniciativy „Dopisy pro radost“ a senioři z více než dvanácti našich domovů se mohli těšit z dopisů, obrázků a milých vzkazů. Zapojily se i celé třídy ze základních škol a my v Diakonii si této pomoci moc vážíme. Děkujeme vám, že jste se zapojili a pomohli překonat nelehké období.

001479_05_013171001478_05_01315892040666_1321431458054868_2877067406109310976_n

Více o tom, jak dopisy dělají radost

 

Diakonie

 

Dobrovolnická pomoc

Pomáhali jsme v celé České republice propojovat dobrovolníky a lidi, kteří jejich pomoc využívali. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří projevili zájem pomáhat lidem, kteří nemohou kvůli koronaviru vycházet. Registraci jsme v tuto dobu již ukončili.

Přehledná mapa nabídek pomoci

Vše pohromadě: na jednom místě se snažíme evidovat všechny služby aktuální pomoci, o nichž celorepublikově víme.

Nabídky se nejčastěji týkají pomoci seniorům či osamělým lidem (nákupy, praktická pomoc, ale i linky důvěry apod.). Po kliknutí na příslušné místo v mapě získáte popis a kontakty.

Děkujeme karlínskému softwarového studiu Applifting a Tomáši Landovskému, z jejichž iniciativy vznikla databáze POMŮŽEME.SI, jejímž prostřednictvím jsme mohli přihlášené dobrovolníky koordinovat.

 

Diakonie

 

potřebuji POMOC: Sbírka pro lidi v nouzi

Přišli jste o zaměstnání nebo se vám výrazně snížily příjmy a dostali jste se do obtížné životní situace? Nemáte finanční prostředky na zajištění základního živobytí (nájem, potraviny, léky)?  

Kontaktujte občanskou poradnu Diakonie ČCE, kde vám sociální pracovníci poradí, jak vaši obtížnou životní situaci řešit, a v případě potřeby také, jak požádat o finanční pomoc Diakonie ČCE

Podrobnosti najdete zde

 

 

Diakonie

 

o nás: diakonie čce

 Pomáháme dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. 
Jsme jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním školství.
Každý člověk je pro nás důležitý.

Pro naše klienty a jejich rodiny: Služby Diakonie v čase koronavirové epidemie

Diakonie pomáhá seniorům Diakonie pomáhá lidem s postižením Diakonie pomáhá dětem a rodinám